Thissen & Stecher BV

Machines and products for
the food processing industry.

Pannenberg 8
5951 DM Belfeld
+31 (0) 77 382 18 97
info@thissen-stecher.nl

Disclaimer

Natuurlijk doen wij enorm ons best om de informatie op deze website actueel een zonder fouten aan te bieden. Maar niets menselijks is ons vreemd.

Daarom kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen en houden wij ons het recht voor om in deze disclaimer wijzigingen aan te brengen als wij dat nodig achten.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

Thissen-Stecher BV: de bevoegde uitgever van de webpagina;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpaginas van deze website. Door de webpaginas te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Thissen-Stecher BV spant er zich voor in de inhoud van de webpaginas regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Thissen-Stecher BV verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Thissen-Stecher BV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpaginas of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Thissen-Stecher BV mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Behoudens deze disclaimer, is Thissen-Stecher BV niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  • Thissen-Stecher BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Thissen-Stecher BV de toegang tot de webpagina monitoren.
  • U zal Thissen-Stecher BV, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


© mr. F.J. Van Eeckhoutte


ICT/IE-advocaat
Amersfoort

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 
Webdesign: hildewolters.nl